Nyhedsbrev

Email:

 

 

Temaeftermiddag “Mellem begejstring og belastning”

Aalborg Universitetshospital afholder to workshops om “hvordan man tager vare på sig selv for at bevare overskuddet – både på arbejde og i fritiden”

Det afholdes 21. november for KBU- og I-læger og 17. januar 2018 for H-læger.

Alle fra almen praksis er inviteret med – også selv om man ikke er tilknyttet Aalborg Universitetshospital.

Læs mere på denne invitation for H-læger eller denne invitation for KBU- og I-læger

Slides fra Temadag

Jens Mortensens slides fra temadagen i sidste uge kan findes her

Malene Nesgaards slides om stress kan findes her

Link til Sundhedsstyrelsens “Vejledning til personale om håndtering af patienter med stress”

Jobopslag: 3 DynAMUer søges

Pr. 1 august søges 3 DynAMUer. Alle kvalificerede opfordres til at søge. Ansøgere skal på ansøgningstidspunktet være i (eller have fået tilsagn om) en H-stilling i Almen medicin i Region Nordjylland.

Læs mere i dette jobopslag

Temaeftermiddag: “Mellem begejstring og belastning”

Aalborg Universitetshospital afholder to workshops om “hvordan man tager vare på sig selv for at bevare overskuddet – både på arbejde og i fritiden”

Det afholdes 19. juni for KBU- og I-læger og 15. maj for H-læger.

Alle fra almen praksis er inviteret med – også selv om man ikke er tilknyttet Aalborg Universitetshospital.

Læs mere på denne invitation til H-læger eller denne invitation for KBU- og I-læger

Temadag

Hermed invitationen til forårets temadag. Husk at deltagelse er obligatorisk og begrundede afbud sendes til Helene. Se mere på vedhæftede invitation

En folder til potentielle PLO'er

PLO, RTLN og KL har sammen udarbejdet denne folder der henvender sig til uddannelseslæger i Almen Medicin

Vagtlægekursus

Der holdes vagtlægekursus d. 9. februar. Læs mere i vedhæftede

Kom med til Island….

Så har du chancen for at komme med en tur til Nordisk Kongres i Almen Medicin på Island i juni 2017. Læs mere i dette brev. Bemærk at der er meget kort svarfrsit!

Basislægeundervisning

Undervisningsdatoer for KBU-læger i Almen medicin i foråret 2017: 11/4, 18/4, 19/5 og 30/5

Aftenmøde for tutorlæger

Så er det sidste chance:

Aftenmøde for tutorlæger

AMU-funktionen vil gerne invitere alle tutorlæger til et aftenmøde, hvor vi vil komme ind på løst og fast omkring funktionen som tutorlæge. Af emner på dagsordenen er bla: Den nye KBU-uddannelse, kompetencevurderingsmetoder og kvalifikationskort, de nye sygehusophold (geriatri, socialmedicin og reumatologi), uhensigtsmæssige forløb, fraværsregler og “den gode returdag”

Mødet afholdes i Sundheds- og Kvartershuset  mandag d. 28/11-16 kl. 19-21. Der er kaffe og kage.

TIlmelding til Tina Molbo (tina.molbo@rn.dk) senest mandag d. 14/11.

PS: Hvis du ikke er tutorlæge men overvejer at blive det, er du naturligvis også velkommen!