Kalender

Der er ingen kommende begivenheder.

Nyhedsbrev

Email:

 

 

FYAM-nord holder fyraftensmøde

FYAM-nord fyraftensmøde d. 9/4-19 17-19.30 i Forskingens Hus, Aalborg:

”Almen praksis og de mange jobmuligheder i Nordjylland.”

Et spændende udvalg af oplægsholdere er på plads:
Velkomst
Poul Nygaard: AP-læge på Grønland/Færøerne.
Negar Pourbordbari: Kombination af Ph.d. i almen medicin og HU-læge i AP.
Camilla Donslund: konsulent PLO-Nordjylland: ansættelsesformer mm.

Pause med sandwich

Jørgen Peter Ærthøj: Ø-læge Læsø.
Dubravko Butic: Kompagnipraksis.
Christian Vejlø: sololæge

Til Negar Pourbordbari på e-mail: negar@dcm.aau.dk


Obligatorisk temadag for AP-bloklæger 30. april

Forårets temadag har smertebehandling som hovedtema. Vi vil have hovedfokus på non-farmakologisk behandling, gode samtaleteknikker og -værktøjer, nedtrapning og meget mere.


Dagen rundes af med et indlæg fra Styrelsen for Patientsikkerhed om behandlingstestamente og reglerne om valg/fravalg af genoplivningsforsøg. 

Deltagelse i dagen er obligatorisk, og kun ferie, barsel eller deltagelse i øvrige obligatoriske kurser kan berettige fravær. 

Dagens program er fra 8.30-15.15 og det forventes at man deltager hele dagen. 

Sygehusafdelinger skal give fri til dagen (kan tælle den som månedens returdag) og skulle der være problemer ift. dette skal uddannelseskoordinatorerne kontaktes.

Tilmelding på https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=46987

Invitation til PLO medlemsmøde

Kære alle PLO´ere i Nordjylland. (Og alle uddannelseslæger i almen praksis – også KBU og intro)

Du inviteres hermed til medlemsmøde i PLO-Nordjylland, med temaet ”Kend din overenskomst og lokale aftaler ”

torsdag den 7. marts 2019 kl. 18.30 – 21.00 

i Radiosalen, Aalborg Kongres og Kultur Center.
Mødet indledes med buffet fra kl. 17.30 i Papegøjehaven.

Er du af og til i tvivl om

  • hvilke(n) ydelseskode(r) du skal bruge?
  • må du tage flere ydelser og evt. kombinationen af disse?
  • findes der en lokalaftale, du kan gøre brug af?
  • må du tage både en profylakseydelse og en almindelig konsultation samtidig?

Så kom og få svarene og svar på forhåbentlig mange flere spørgsmål, så du bliver bedre til at anvende overenskomsten og lokale aftaler i en travl hverdag.

Jette Stagsted Galatius, vicedirektør i PLO, er underviser, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.

 Af hensyn til forplejningen vil vi gerne vide om du/I kommer.  Du bedes tilmelde dig her senest den 4. marts 2019  https://www.laeger.dk/course/2008?back=course%2Flist%3Fsubject%3D7

eller på  PLO-Nordjylland@dadl.dk

KBU- og introlæger i almen praksis samt hoveduddannelses læger i almen medicin er meget velkomne.

Fortsat ledige pladser til Nordisk kongres – nu med lempeligere krav

Trods fristen er overskredet, er der fortsat et par pladser tilbage til Nordisk Kongres. Se mere her

Da vi er klar over at kongressen i Aalborg ikke er helt så attraktiv at deltage i som den kommende i Norge, er det besluttet at deltagelse i denne kongres ikke vil få indflydelse på en evt. ansøgning om 2 år. Derfor er der ingen grund til at holde sig tilbage.

Fristen for ansøgning er udskudt til tirsdag d. 29 januar.

Kom gratis med til Nordisk Kongres

Så er der igen en enestående mulighed for at komme gratis med til Nordisk Kongres 2019 incl. præ-kongressen for yngre læger.

Læs mere i dette dokument

Bemærk at der ikke er så lang frist, og der er “call for abstracts” 17. december, så det gælder om at komme i sving, hvis du vil sikre dig en af pladserne.

Undervisningsdatoer for KBU-læger og 1-års introlæger i foråret 2019

10/4: Gynækologi og børn.
24/4: Bevægeapparat.
23/5: Dyspnø og et endnu ukendt emne.
11/6: Diabetes og hypertension.

Stillingsopslag: DynAMU

Kære hoveduddannelseslæge
Der opslås hermed en stilling som DynAMU/Uddannelseskoordinerende yngre læge til besættelse pr. 1/10 eller snarest derefter.

Læs mere i vedhæftede opslag

Temaeftermiddag: "Lægelivet mellem begejstring og belastning"

Aalborg Sygehus inviterer alle KBU-læger og andre uddannelseslæger (også uddannelseslæger ansat i praksis) til temaeftermiddag. Det foregår torsdag d. 14. juni kl. 14-17 og invitation kan findes her

Tilmelding foregår på https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=51000

Undervisningsdatoer for KBU-læger og 1-års introlæger i efteråret 2018

Undervisningsdatoer for KBU-læger og 1-års introlæger i efteråret 2018

3/10: Gynækologi og børn

23/10: Bevægeapparat

1/11: Psykiatri og dyspnø

22/11: Diabetes og hypertension

I- og H-læger: Kend den (nye) overenskomst

PLO-Nordjylland holder fyraftensmøde – ”Kend din nye overenskomst – OK18”.

tirsdag, den 30. januar 2018, kl. 17.00 -19.00 på Scandic, Hadsundvej 200, Aalborg Øst

Jette Galatius, vicedirektør i PLO-C, underviser i de nye OK18 bestemmelser, f.eks.

  • hvordan bruges de nye årshonorarer?
  • hvordan skal sygebesøgsreglerne forstås, herunder brug af stedlig læge?
  • hvad er praksis forpligtet til i forhold til opfølgning?

Du/I får lejlighed til at stille spørgsmål.

Der vil blive serveret sandwich og vand/kaffe/the.

Af hensyn til forplejningen vil vi gerne vide, om du/I kommer. Du kan tilmelde dig her https://www.laeger.dk/course/1559?back=course%2Flist%3Fsubject%3D7

eller sende en mail til PLO-Nordjylland@dadl.dk  senest den 24. januar 2018.

 

Introlæger i almen praksis samt hoveduddannelseslæger i almen medicin er meget velkomne – og vil i øvrigt også modtage en invitation til mødet.