Nyhedsbrev

Email:

 

 

Til uddannelseslægerne: Husk facebookgruppen

Husk at der på facebook er en gruppe for uddannelseslæger i Almen Medicin, Region Nordjylland. I den gruppe kommer der opslag om diverse arrangementer, invitationer fra FYAM, forskningsenheden mv der kan have interesse for alle uddannelseslæger i Almen Medicin i Region Nordjylland. Skynd dig ind og blive tilmeldt, så du ikke går glip af den information.

Vesthimmerland: ”Det levende lægeliv” – din mulighed?

Hvis du vil være praktiserende læge et sted hvor det giver mening og værdi, så bør du overveje Vesthimmerland.

Vesthimmerlands Kommune indbyder alle læger, og kommende læger, til en spændende eftermiddag den 21. maj.  

Deltagelse er naturligvis uforpligtende men kræver forudgående tilmelding. Klik på dette link for tilmelding og information om dagens program

Digital indberetning af timer

Fremover skal uddannelseslæger, i lighed med alle andre ansatte i regionen, indberette deres timer elektronisk. Det betyder et farvel til sedlerne med tutorlægens underskrift.

KBU: Frivillig hjælp til Nordisk Kongres

I år afholdes Nordisk Kongres i Almen Medicin i Aalborg, og i den forbindelse er der brug for hjælpere.
Handlen er simpel: Arbejd en dag og få en dag gratis på kongressen.

Det skal understreges at det ikke er en del af din uddannelse, hvorfor du ikke har krav på frihed med løn, men må aftale de nærmere omstændigheder med din tutorlæge.

FYAM-nord holder fyraftensmøde

FYAM-nord fyraftensmøde d. 9/4-19 17-19.30 i Forskingens Hus, Aalborg:

”Almen praksis og de mange jobmuligheder i Nordjylland.”

Et spændende udvalg af oplægsholdere er på plads:
Velkomst
Poul Nygaard: AP-læge på Grønland/Færøerne.
Negar Pourbordbari: Kombination af Ph.d. i almen medicin og HU-læge i AP.
Camilla Donslund: konsulent PLO-Nordjylland: ansættelsesformer mm.

Pause med sandwich

Jørgen Peter Ærthøj: Ø-læge Læsø.
Dubravko Butic: Kompagnipraksis.
Christian Vejlø: sololæge

Til Negar Pourbordbari på e-mail: negar@dcm.aau.dk


Obligatorisk temadag for AP-bloklæger 30. april

Forårets temadag har smertebehandling som hovedtema. Vi vil have hovedfokus på non-farmakologisk behandling, gode samtaleteknikker og -værktøjer, nedtrapning og meget mere.


Dagen rundes af med et indlæg fra Styrelsen for Patientsikkerhed om behandlingstestamente og reglerne om valg/fravalg af genoplivningsforsøg. 

Deltagelse i dagen er obligatorisk, og kun ferie, barsel eller deltagelse i øvrige obligatoriske kurser kan berettige fravær. 

Dagens program er fra 8.30-15.15 og det forventes at man deltager hele dagen. 

Sygehusafdelinger skal give fri til dagen (kan tælle den som månedens returdag) og skulle der være problemer ift. dette skal uddannelseskoordinatorerne kontaktes.

Tilmelding på https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=46987

Invitation til PLO medlemsmøde

Kære alle PLO´ere i Nordjylland. (Og alle uddannelseslæger i almen praksis – også KBU og intro)

Du inviteres hermed til medlemsmøde i PLO-Nordjylland, med temaet ”Kend din overenskomst og lokale aftaler ”

torsdag den 7. marts 2019 kl. 18.30 – 21.00 

i Radiosalen, Aalborg Kongres og Kultur Center.
Mødet indledes med buffet fra kl. 17.30 i Papegøjehaven.

Er du af og til i tvivl om

  • hvilke(n) ydelseskode(r) du skal bruge?
  • må du tage flere ydelser og evt. kombinationen af disse?
  • findes der en lokalaftale, du kan gøre brug af?
  • må du tage både en profylakseydelse og en almindelig konsultation samtidig?

Så kom og få svarene og svar på forhåbentlig mange flere spørgsmål, så du bliver bedre til at anvende overenskomsten og lokale aftaler i en travl hverdag.

Jette Stagsted Galatius, vicedirektør i PLO, er underviser, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.

 Af hensyn til forplejningen vil vi gerne vide om du/I kommer.  Du bedes tilmelde dig her senest den 4. marts 2019  https://www.laeger.dk/course/2008?back=course%2Flist%3Fsubject%3D7

eller på  PLO-Nordjylland@dadl.dk

KBU- og introlæger i almen praksis samt hoveduddannelses læger i almen medicin er meget velkomne.

Fortsat ledige pladser til Nordisk kongres – nu med lempeligere krav

Trods fristen er overskredet, er der fortsat et par pladser tilbage til Nordisk Kongres. Se mere her

Da vi er klar over at kongressen i Aalborg ikke er helt så attraktiv at deltage i som den kommende i Norge, er det besluttet at deltagelse i denne kongres ikke vil få indflydelse på en evt. ansøgning om 2 år. Derfor er der ingen grund til at holde sig tilbage.

Fristen for ansøgning er udskudt til tirsdag d. 29 januar.

Kom gratis med til Nordisk Kongres

Så er der igen en enestående mulighed for at komme gratis med til Nordisk Kongres 2019 incl. præ-kongressen for yngre læger.

Læs mere i dette dokument

Bemærk at der ikke er så lang frist, og der er “call for abstracts” 17. december, så det gælder om at komme i sving, hvis du vil sikre dig en af pladserne.

Undervisningsdatoer for KBU-læger og 1-års introlæger i foråret 2019

10/4: Gynækologi og børn.
24/4: Bevægeapparat.
23/5: Dyspnø og et endnu ukendt emne.
11/6: Diabetes og hypertension.