Nyhedsbrev

Email:

 

 

Quick-guide for tutorlæger

Generelt for alle ansættelser

Kemisamtale. Alle uddannelseslæger indbydes i god tid forud for enhver ansættelse til ”kemisamtale” i praksis med præsentation af praksis. Det er en god ide ved dette møde at diskutere praksisbeskrivelsen og introduktionsprogrammet for den første tid i praksis. Er en af parterne efter kemisamtalen ikke interesseret i at ansættelsen skal gennemføres, skal relevant person i administrationen kontaktes hurtigst muligt.

Evaluering. Alle uddannelseslæger skal ved ansættelsens afslutning evaluere praksis på www.evaluer.dk Evalueringen bør hver gang diskuteres med tutorlægen. Alle tutorer har fået tilsendt eget kodeord til denne side, således at tutor kan se uddannelseslægernes score af hvert praksisophold. Bortkommet kodeord kan skaffes via hjemmesidens forside.

Forsikringsforhold. Tutorlæger skal sørge for at ALLE typer uddannelseslæger er dækket af en arbejdsskadeforsikring. Det følger af lovgivningen. Regionen dækker lægeansvarsforsikring for basislæger, introamanuenser samt fase 1-læger. Læger i fase 2 og 3 skal være dækket af praksis’ egen lægeansvarsforsikring


Klinisk basisuddannelse (6 mdr)

 • Uddannelseslægen medbringer uddannelsesprogram. Se “Uddannelsesprogrammer” som findes på Videreuddannelsesregion Nord´s hjemmeside.
 • Uddannelseslægen kan selv finde praksisbeskrivelsen på “Praksisbeskrivelser – Region Nordjylland” på Videreuddannelsesregion Nord´s hjemmeside.
 • Uddannelsesprogrammer, for alle ansættelseskombinationer, kan findes her på Videreuddannelsesregion Nord’s hjemmeside.
 • Uddannelsessamtaler incl. karriereplan x 3 i løbet af ansættelsen. Brug eks. skemaerne her
 • Godkende kompetencer (3, 6, 7, 8, 11, 13, 15 og 16) i logbogen. Denne skulle meget gerne indeholde underskrevne kompetencer fra 1. sygehusansættelse. (Hvis ikke skal udd.lægen kontakte afdelingen)
 • Underskrive blanketten “Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse” som findes i den elektroniske logbog.
 • Gennemgå uddannelseslægens evaluering fra www.evaluer.dk Uddannelseslægen bør udfylde evalueringen alene og medbringe en udskrift af den til afslutningssamtalen.
 • Fravær, ferie, kurser m.v. indberettes hver måned til lønkontoret på den blanket uddannelseslægen har fået tilsendt. Blanketten udfyldes af uddannelseslægen men skal underskrives af tutorlægen.

Introduktionslæge (6 mdr)

 • Uddannelseslægen medbringer uddannelsesprogram. Se “Uddannelsesprogrammer” som findes på Videreuddannelsesregion Nord´s hjemmeside.
 • Uddannelseslægen kan selv finde praksisbeskrivelsen på “Praksisbeskrivelser – Region Nordjylland” på Videreuddannelsesregion Nord´s hjemmeside.
 • Uddannelsessamtaler incl. karriereplan x 3 i løbet af ansættelsen. Brug eks. skemaerne her.
 • Tutor udfylder ”Vurderingsskema” til brug ved ansøgning til hoveduddannelsesstilling – se “Vurderingsskema for intro stillingen i almen medicin” som findes på DSAM´s hjemmeside. Dette er kun relevant hvis uddannelseslægen skal søge en stilling inden kompetencerne er godkendt i logbogen.
 • Godkende kompetencer i Den elektroniske Portefølje på www.logbog.net
 • Underskrive blanketten “Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse” som findes i den elektronisk logbog.
 • Gennemgå uddannelseslægens evaluering fra www.evaluer.dk Uddannelseslægen bør udfylde evalueringen alene og medbringe en udskrift af den til afslutningssamtalen.
 • Fravær, ferie, kurser m.v. indberettes hver måned til lønkontoret på den blanket uddannelseslægen har fået tilsendt. Blanketten udfyldes af uddannelseslægen men skal underskrives af tutorlægen.

Uddannelseslæge fase 1 (6 mdr)

 • Uddannelseslægen medbringer uddannelsesprogram. Se “Uddannelsesprogram” som findes på Videreuddannelsesregion Nord´s hjemmeside.
 • Uddannelseslægen kan selv finde praksisbeskrivelsen på “Praksisbeskrivelser – Region Nordjylland” på Videreuddannelsesregion Nord´s hjemmeside.
 • Uddannelsessamtaler incl. karriereplan x 3 i løbet af ansættelsen. Brug eks. skemaerne her.
 • Godkende kompetencer i Den elektroniske Portefølje på www.logbog.net
 • Underskrive blanketten “Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse” som findes i den elektronisk logbog.
 • Gennemgå uddannelseslægens evaluering fra www.evaluer.dk Uddannelseslægen bør udfylde evalueringen alene og medbringe en udskrift af den til afslutningssamtalen.
 • Fravær, ferie, kurser m.v. indberettes hver måned til lønkontoret på den blanket uddannelseslægen har fået tilsendt. Blanketten udfyldes af uddannelseslægen men skal underskrives af tutorlægen.

Uddannelseslæge fase 2 (6 mdr)

 • Uddannelsesprogrammet medbringes fra fase 1. (Se “Uddannelsesprogram” som findes på Videreuddannelsesregion Nord´s hjemmeside.)
 • Udfærdige ansættelseskontrakt. PLO har et forslag på læger.dk
 • Uddannelsessamtaler incl. karriereplan x 3 i løbet af ansættelsen. Brug eks. skemaerne her
 • Diskutere og underskrive forskningstræningsprojekt som uddannelseslægen fremlægger i praksis.
 • Godkende kompetencer i Den elektroniske Portefølje på www.logbog.net
 • Underskrive blanketten “Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse” som findes i den elektronisk logbog.
 • Gennemgå uddannelseslægens evaluering fra www.evaluer.dk Uddannelseslægen bør udfylde evalueringen alene og medbringe en udskrift af den til afslutningssamtalen.
 • Fravær, ferie, kurser m.v. indberettes hver måned til lønkontoret på den blanket uddannelseslægen har fået tilsendt. Blanketten udfyldes af uddannelseslægen men skal underskrives af tutorlægen.
 • Praksis skal ikke udbetale løn til uddannelseslægen. Praksis’s lønudgift opkræves ca. halvårligt fra regionen

Uddannelseslæge fase 3 (12 mdr)

 • Uddannelsesprogrammet medbringes fra fase 1 og 2. (Se “Uddannelsesprogram” som findes på Videreuddannelsesregion Nord´s hjemmeside.)
 • Udfærdige ansættelseskontrakt. PLO har et forslag på læger.dk
 • Uddannelseslægen kan selv finde praksisbeskrivelsen på “Praksisbeskrivelser – Region Nordjylland” på Videreuddannelsesregion Nord´s hjemmeside.
 • Uddannelsessamtaler incl. karriereplan x 3 i løbet af ansættelsen. Brug eks. skemaerne her
 • Godkende kompetencer i Den elektroniske Portefølje på www.logbog.net
 • Underskrive blanketten “Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse” som findes i den elektronisk logbog.
 • Fravær, ferie, kurser m.v. indberettes hver måned til lønkontoret på den blanket uddannelseslægen har fået tilsendt. Blanketten udfyldes af uddannelseslægen men skal underskrives af tutorlægen.
 • Praksis skal ikke udbetale løn til uddannelseslægen. Praksis’s lønudgift opkræves ca. halvårligt fra regionen.

Siden er opdateret 13/12-2018