Nyhedsbrev

Email:

 

 

Videreuddannelsesregion Nord

Videreuddannelsesregion Nord er en af tre videreuddannelsesregioner i Danmark og varetager den kliniske basisuddannelse og hoveduddannelse i alle 38 specialer i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Videreuddannelsesregion Nord findes på denne hjemmeside: www.videreuddannelsen-nord.dk

Kontoret er placeret i Viborg og fungerer som sekretariat for Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord.

Formålet med det Regionale Råd er:

  1. At sikre en høj kvalitet i den lægelige videreuddannelse
  2. At sikre anvendelse af relevante pædagogiske metoder og medvirke til udvikling af nye pædagogiske metoder
  3. At sikre en smidig håndtering af de individuelle uddannelsesforløb
  4. At sikre en løbende tilpasning af uddannelseskapaciteten

Det Regionale Råd har ansat et korps af postgraduate kliniske lektorer (PKL). Der er tilknyttet en lektor til hvert speciale. Specialet Almen medicin har det særlige forhold, at planlægningen af specialet er knyttet til områder inden for videreuddannelsesregionen, og således er der en postgraduat klinisk lektor, som har ansvaret for planlægning og kvalitet af uddannelsen i Almen medicin i Region Nordjylland.

Aktuelt er der ingen PKL i region nordjylland, men funktionen bestrides af Joachim Nørmark.

Har du spørgsmål omkring mulighed for ændring af dit uddannelsesforløb, omkring uddannelsesprogrammer eller omkring kvaliteten af den uddannelse, du modtager, skal du kontakte Joachim Nørmark.