Nyhedsbrev

Email:

 

 

Deltagelse i lægevagten

En vigtig del af uddannelsen i almen medicin er naturligvis lægevagten.

På nedenstående dokumenter står de aktuelle krav og rettigheder for uddannelseslægens deltagelse i lægevagten.

Gældende for gammel målbeskrivelse

Gældende for ny målbeskrivelse

Det er vigtigt at både uddannelseslægen og tutorlægen er opmærksomme på at uddannelseslægen gennemfører det nødvendige antal vagter og superviseres tilstrækkeligt.

Som beskrevet kan uddannelseslæger nu søge eget ydernr. fra fase 1. Det er et krav at man har taget vagtkursus, og på dette vil de nærmere regler blive beskrevet, men vigtige pointer er:

  • Det er nu gratis at have et vagtydernummer.
  • Man pålægges ikke vagter (ej heller ulempevagter), så længe man er på sygehusdelen.
  • Man kan altid kontakte visitator hvis man har behov for supervision til en patient.

Vagtudvalget har pr. marts 2018 forfattet dette brev