Nyhedsbrev

Email:

 

 

AMU-funktionen

I alle regioner er der ansat en eller flere alment praktiserende læger, som koordinerer uddannelsen i almen medicin – Almen Medicinske Uddannelseskoordinatorer (AMU). Der er er ansat fire af AMU’er i Region Nordjylland, og disse er:

Stillingen som PKL (postgraduat klinisk lektor) er aktuelt ikke besat, men funktionen varetages af Joachim Nørmark indtil videre.

For at inddrage de yngre læger i videreuddannelsen er der til AMU-funktionen knyttet fire DYNAMU’er (Den YNgre Almen Medicinske Uddannelseskoordinator). Disse indgår i uddannelses- og koordinationsarbejdet og deltager i de fælles møder for AMU’erne. Som DYNAMU’er er ansat følgende:

AMU-funktionens opgave er kort sagt at skabe den bedst mulige uddannelse i specialet, og opgaverne herunder er mangeartede og kan deles ind i flere niveauer.

Opgaver i forhold til udvikling og planlægning af området:

 • Deltage i planlægning og udvikling på landsplan gennem deltagelse i møder og seminarer
 • Fremme kvaliteten i uddannelse inden for specialet Almen medicin både for basis, intro- og hoveduddannelseslæger
 • Bistå specialets postgraduate kliniske lektor i at koordinere både den kliniske og den teoretiske uddannelse inden for Almen medicin

Opgaver i forhold til de uddannelsessøgende læger:

 • Deltager i ansættelsesudvalget for Almen medicin
 • Har løbende kontakt til de yngre læger under uddannelse
 • Er både vejleder og karrierevejleder for uddannelseslægerne
 • Planlægger og afholder vagtkursus i samarbejde med vagtudvalget
 • Deltager i håndtering af uhensigtsmæssige forløb

Opgaver i forhold til tutorlæger og andre vejledere:

 • Er vejleder og ressourceperson for tutorer i almen praksis
 • Har ansvar for og deltager i undervisningen på temadage for uddannelseslægerne
 • Udbreder i samarbejde med den postgraduate kliniske lektor kendskab til målbeskrivelse, uddannelsesprogrammer og uddannelsesplaner samt evaluering af uddannelsesopholdene
 • Har ansvar for og afholder informationsmøder og pædagogiske kurser for tutorlæger
 • Deltager i håndtering af uhensigtsmæssige uddannelsesforløb
 • Understøtte den faglige kvalitet af uddannelsen i Almen medicin