Nyhedsbrev

Email:

 

 

Uddannelsesforløbet

Den almenmedicinske specialeuddannelse tager 5 år*

Introuddannelsen varer 6 måneder* og foregår i en praksis.

* (+ 6 måneder hvis du ikke har haft almen medicin i din basisuddannelse)

Når denne er gennemført kan man søge om hoveduddannelse der består af:

  • Fase 1 som er 6 måneder i en praksis
  • Sygehusdelen som er 30 måneder fordelt på 5 sygehusafdelinger – typisk med 6 måneder på hver
    I denne periode er du tilbage i din fase-1 praksis 1 gang om måneden
  • Fase 2 som er 6 måneder i din fase-1 praksis
  • Fase 3 som er 12 måneder i en anden praksis

Sideløbende med arbejdet i praksis og på de forskellige hospitalsafdelinger deltager du på de obligatoriske kurser samt Regionens halvårlige temadag for alle i almenmedicinsk intro- eller hoveduddannelse. Desuden er der mulighed for at deltage i mange andre spændende og relevante kurser.