Nyhedsbrev

Email:

 

 

Speciallægeautorisation

Når uddannelsen er (næsten) gennemført, kan man søge sin speciallægeautorisation. Det foregår hos sundhedsstyrelsen på http://stps.dk/da/sundhedsprofessionelle-og-myndigheder/autorisation,-anerkendelser-og-selvstaendigt-virke/soeg-anerkendelse-som-speciallaege-og-specialtandlaege

Det er meget vigtigt at al dokumentation er i orden. Husk derfor, hver gang du nærmer dig afslutningen på en afdeling eller i en praksis, at:

  • Få godkendt de relevante kompetencer i din elektroniske logbog
  • Få udfyldt “Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse” i din logbog

Husk desuden at få dokumentationen i orden når du har gennemført SOL-kurser, forskningstræning mv.