Nyhedsbrev

Email:

 

 

Kurser - generelle og specialespecifikke

Generelle kurser

I uddannelsen til speciallæge indgår et antal generelle kurser, som gennemføres på tværs af specialerne. Kurserne er obligatoriske for alle læger ansat i klinisk basis-, introduktions- eller hoveduddannelse.

Oversigten viser kursernes længde og placering i uddannelsen:

Uddannelse Kursus Halvår Varighed
Klinisk basisuddannelse Akut medicin og kommunikation 1. halvår 2 + 2 dage
Læring 1. halvår 2 dage
Kommunikation 2. halvår 3 dage
Introduktionsuddannelse Vejledning 2. halvår 2 + 1 dage
Hoveduddannelse Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 1 (SOL 1) Første del 2 dage
Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 2 (SOL 2) Sidste del 3 dage (internat)
Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse 3 (SOL 3) Sidste del 3 dage (internat) + 1 dag (externat)

Klinisk basisuddannelse

Tilmeldingen til kurserne sker automatisk, og kursisterne får besked om tid og sted direkte fra kursusudbyder.

Introduktions- og hoveduddannelse

I Videreuddannelsesregion Nord gennemføres de generelle kurser af tre forskellige kursusarrangører.

Tilmelding kan kun ske via kursusarrangørernes hjemmeside. På disse hjemmesider kan tid og sted for kursernes afholdelse samt uddybende beskrivelser af kurset, mål, indhold og niveau findes.

Vejledningskurserhttps://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=15860

SOL 1 og SOL 3: HR, Efter- og Videreuddannelse i Region Midtjylland, https://rm.plan2learn.dk

SOL 2: Sundhedsstyrelsen, www.sst.dk
(afholdes som et centralt kursus for læger fra alle tre videreuddannelsesregioner)

Specialespecifikke kurser

De obligatoriske, specialespecifikke kurser i hoveduddannelse afholdes på Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet. Du kan se kursusindhold og kursusoversigten her: http://www.speam.dk/flx/aarhus/specialeuddannelsen_i_aarhus/

Lokale kurser

Ud over de ovenfor beskrevne centrale kurser, afholdes følgende:

KBU (2-del): Ca. 4 dage hvert halve år. Tilmelding nødvendig. Invitation udsendes via mail.

Intro: Ca. 1 dag hvert halve år. Tilmelding nødvendig. Invitation udsendes via mail.
Desuden er der i introstillingen obligatorisk deltagelse i den regionale vagtlægekursus. Tilmelding nødvendig. Invitation udsendes via mail.

Hoveduddannelse: Temadag 2 gange hvert halve år. (Typisk sidste tirsdag i april og torsdag i uge 41) Tilmelding nødvendig. Invitation udsendes via mail.