Nyhedsbrev

Email:

 

 

Basislægeundervisning

Undervisningsdatoer for KBU-læger og 1-års introlæger i efteråret 2019
Sted: Scandic Øst
Tid: 8.30 – 15.00

7/11: Formiddag: Dyspnø og psykiatri. 
20/11: Børn og gynækologi
27/11: Bevægeapparat
5/12: Diabetes og hypertension

Obligatorisk temadag for bloklæger – husk tilmelding!

Torsdag d. 10. oktober afholdes efterårets temadag for alle AP-bloklæger.
Dagen er obligatorisk jf. målbeskrivelsen og kun sygdom og ferie er lovlige årsag til forfald.
Temaet er børneortopædi, og tre overlæger og overlæger og en fysioterapeut er undervisere – så det kan kun blive godt.
Tilmelding på https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=46987
Hvis du IKKE er tilmeldt, vil der IKKE være forplejning, så husk at tilmelde dig, trods dagens er obligatorisk.

Bemærk at det holdes på Scandic, Hadsundvej, Aalborg og IKKE på Fyrkildevej, hvor det tidligere har været afholdt.

Links fra temadagen

Hermed lidt links med relevans ift. temadagen om smerte-behandling:

Vejledning om helbredskrav til kørekort (se især kap. 9)

Nord-KAPs “smertepakke til praksis”

SSI: Fokus på smertebehandling

Rationel farmakoterapi: Aftrapning af opioider

Rationel farmakoterapi: Brug af opioider ved kroniske non-maligne smerter


Til uddannelseslægerne: Husk facebookgruppen

Husk at der på facebook er en gruppe for uddannelseslæger i Almen Medicin, Region Nordjylland. I den gruppe kommer der opslag om diverse arrangementer, invitationer fra FYAM, forskningsenheden mv der kan have interesse for alle uddannelseslæger i Almen Medicin i Region Nordjylland. Skynd dig ind og blive tilmeldt, så du ikke går glip af den information.

Vesthimmerland: ”Det levende lægeliv” – din mulighed?

Hvis du vil være praktiserende læge et sted hvor det giver mening og værdi, så bør du overveje Vesthimmerland.

Vesthimmerlands Kommune indbyder alle læger, og kommende læger, til en spændende eftermiddag den 21. maj.  

Deltagelse er naturligvis uforpligtende men kræver forudgående tilmelding. Klik på dette link for tilmelding og information om dagens program

Digital indberetning af timer

Fremover skal uddannelseslæger, i lighed med alle andre ansatte i regionen, indberette deres timer elektronisk. Det betyder et farvel til sedlerne med tutorlægens underskrift.

KBU: Frivillig hjælp til Nordisk Kongres

I år afholdes Nordisk Kongres i Almen Medicin i Aalborg, og i den forbindelse er der brug for hjælpere.
Handlen er simpel: Arbejd en dag og få en dag gratis på kongressen.

Det skal understreges at det ikke er en del af din uddannelse, hvorfor du ikke har krav på frihed med løn, men må aftale de nærmere omstændigheder med din tutorlæge.

FYAM-nord holder fyraftensmøde

FYAM-nord fyraftensmøde d. 9/4-19 17-19.30 i Forskingens Hus, Aalborg:

”Almen praksis og de mange jobmuligheder i Nordjylland.”

Et spændende udvalg af oplægsholdere er på plads:
Velkomst
Poul Nygaard: AP-læge på Grønland/Færøerne.
Negar Pourbordbari: Kombination af Ph.d. i almen medicin og HU-læge i AP.
Camilla Donslund: konsulent PLO-Nordjylland: ansættelsesformer mm.

Pause med sandwich

Jørgen Peter Ærthøj: Ø-læge Læsø.
Dubravko Butic: Kompagnipraksis.
Christian Vejlø: sololæge

Til Negar Pourbordbari på e-mail: negar@dcm.aau.dk


Obligatorisk temadag for AP-bloklæger 30. april

Forårets temadag har smertebehandling som hovedtema. Vi vil have hovedfokus på non-farmakologisk behandling, gode samtaleteknikker og -værktøjer, nedtrapning og meget mere.


Dagen rundes af med et indlæg fra Styrelsen for Patientsikkerhed om behandlingstestamente og reglerne om valg/fravalg af genoplivningsforsøg. 

Deltagelse i dagen er obligatorisk, og kun ferie, barsel eller deltagelse i øvrige obligatoriske kurser kan berettige fravær. 

Dagens program er fra 8.30-15.15 og det forventes at man deltager hele dagen. 

Sygehusafdelinger skal give fri til dagen (kan tælle den som månedens returdag) og skulle der være problemer ift. dette skal uddannelseskoordinatorerne kontaktes.

Tilmelding på https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=46987

Invitation til PLO medlemsmøde

Kære alle PLO´ere i Nordjylland. (Og alle uddannelseslæger i almen praksis – også KBU og intro)

Du inviteres hermed til medlemsmøde i PLO-Nordjylland, med temaet ”Kend din overenskomst og lokale aftaler ”

torsdag den 7. marts 2019 kl. 18.30 – 21.00 

i Radiosalen, Aalborg Kongres og Kultur Center.
Mødet indledes med buffet fra kl. 17.30 i Papegøjehaven.

Er du af og til i tvivl om

  • hvilke(n) ydelseskode(r) du skal bruge?
  • må du tage flere ydelser og evt. kombinationen af disse?
  • findes der en lokalaftale, du kan gøre brug af?
  • må du tage både en profylakseydelse og en almindelig konsultation samtidig?

Så kom og få svarene og svar på forhåbentlig mange flere spørgsmål, så du bliver bedre til at anvende overenskomsten og lokale aftaler i en travl hverdag.

Jette Stagsted Galatius, vicedirektør i PLO, er underviser, og der vil være lejlighed til at stille spørgsmål.

 Af hensyn til forplejningen vil vi gerne vide om du/I kommer.  Du bedes tilmelde dig her senest den 4. marts 2019  https://www.laeger.dk/course/2008?back=course%2Flist%3Fsubject%3D7

eller på  PLO-Nordjylland@dadl.dk

KBU- og introlæger i almen praksis samt hoveduddannelses læger i almen medicin er meget velkomne.