Kalender

Der er ingen kommende begivenheder.

Nyhedsbrev

Email:

 

 

Basislægeundervisning foråret 2023

Undervisningsdatoer for KBU-læger og 1-års introlæger i
Sted: Hotel Scandic Øst
Tid: 8.30-15.
Der serveres brød og kaffe fra kl. 8.00.

Hold 1
14/3 Gynækologi og pædiatri. Helene Juhl-Olsen
30/3 Bevægeapparat. Helene Juhl-Olsen
10/5 Psykiatri og dyspnø. Martin Østergaard
1/6 Diabetes og hypertension. Thomas Gregersen og Mia Skov-Madsen

Hold 2
11/5 Gynækologi og pædiatri. Helene Juhl-Olsen
30/5 Bevægeapparat. Helene Juhl-Olsen
7/6 Psykiatri og dyspnø. Martin Østergaard
22/6 Diabetes og hypertension. Thomas Gregersen og Mia Skov-Madsen

Tilbud til KBU-læger: Gæsteophold i psykiatrien

Nu tilbydes KBU-læger i 1. eller 2. del af deres KBU et kortere ophold i psykiatrien. Opholdet er af 3 til 5 dages varighed og er et frivilligt tilbud, for at prøve at “snuse” til psykiatrien.
Det kræver tutorlægens godkendelse at deltage.
Læs mere i invitationerne nedenfor.

Kom næsten gratis med til Nordisk Kongres

Efter 3 års ventetid er Nordisk Kongres for Almen Medicin endelig tilbage. Denne gang bliver det i skønne Stavanger i Norge lige lidt før skolernes sommerferie. Regionen har endnu engang valgt til udbetale et tilskud på op til 100.000 kr til yngre læger der deltager. Læs mere i vedhæftede brev og husk at få sendt din ansøgning afsted hurtigst muligt.

To nye DynAMUer

Der er pr. 1/1 ansat to nye DynAMUer. Det er Anne Katrine Bisgaard og Henriette Lydiksen. Vi byder dem velkommen og glæder os til samarbejdet.

Stillingsopslag: DynAMU

Vi søger 2 nye DynAMUer som erstatning for to der stopper, da de nu har kæmpet sig igennem hele hoveduddannelsen og ganske snart kan kalde sig speciallæger i Almen Medicin – og tillykke til dem!
Der er ansøgningsfrist 26 november.
Find ansøgningen her

Basislægeundervisning

Undervisningsdatoer for KBU-læger og 1-års introlæger i
foråret/sommeren 2022.
Sted: Hotel Scandic Øst
Tid: 8.30-15.
Der serveres brød og kaffe fra kl. 8.00.

Hold 1
3/3 Gynækologi og pædiatri. Helene Juhl-Olsen
8/3 Bevægeapparat. Helene Juhl-Olsen
22/3 Psykiatri + dyspnø. Martin Østergaard og Kirstine Agger
19/5 Diabetes + hypertension. Thomas Gregersen og Mia Skov-Madsen

Hold 2
4/5 gynækologi og pædiatri. Helene Juhl-Olsen
24/5 Bevægeapparat. Helene Juhl-Olsen
9/6 Psykiatri + dyspnø. Martin Østergaard og Kirstine Agger
16/6 Diabetes + hypertension. Thomas Gregersen og Mia Skov-Madsen

Coronavirus…

Se vedhæftede dokument vedr. yngre lægers kurser og lignende under aktuelle epidemi. Den er også udsendt til alle yngre læger og tutorpraksis.

Blandt andet er returdage sat på stand-by, ligesom en del forskellige kurser er aflyst i marts og nogle også i april måned.

Obligatorisk temadag for bloklæger – husk tilmelding!

Torsdag d. 10. oktober afholdes efterårets temadag for alle AP-bloklæger.
Dagen er obligatorisk jf. målbeskrivelsen og kun sygdom og ferie er lovlige årsag til forfald.
Temaet er børneortopædi, og tre overlæger og overlæger og en fysioterapeut er undervisere – så det kan kun blive godt.
Tilmelding på https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=46987
Hvis du IKKE er tilmeldt, vil der IKKE være forplejning, så husk at tilmelde dig, trods dagens er obligatorisk.

Bemærk at det holdes på Scandic, Hadsundvej, Aalborg og IKKE på Fyrkildevej, hvor det tidligere har været afholdt.

Links fra temadagen

Hermed lidt links med relevans ift. temadagen om smerte-behandling:

Vejledning om helbredskrav til kørekort (se især kap. 9)

Nord-KAPs “smertepakke til praksis”

SSI: Fokus på smertebehandling

Rationel farmakoterapi: Aftrapning af opioider

Rationel farmakoterapi: Brug af opioider ved kroniske non-maligne smerter


Til uddannelseslægerne: Husk facebookgruppen

Husk at der på facebook er en gruppe for uddannelseslæger i Almen Medicin, Region Nordjylland. I den gruppe kommer der opslag om diverse arrangementer, invitationer fra FYAM, forskningsenheden mv der kan have interesse for alle uddannelseslæger i Almen Medicin i Region Nordjylland. Skynd dig ind og blive tilmeldt, så du ikke går glip af den information.