Kalender

Der er ingen kommende begivenheder.

Nyhedsbrev

Email:

 

 

To nye DynAMUer

Der er pr. 1/1 ansat to nye DynAMUer. Det er Anne Katrine Bisgaard og Henriette Lydiksen. Vi byder dem velkommen og glæder os til samarbejdet.

Stillingsopslag: DynAMU

Vi søger 2 nye DynAMUer som erstatning for to der stopper, da de nu har kæmpet sig igennem hele hoveduddannelsen og ganske snart kan kalde sig speciallæger i Almen Medicin – og tillykke til dem!
Der er ansøgningsfrist 26 november.
Find ansøgningen her

Basislægeundervisning

Undervisningsdatoer for KBU-læger og 1-års introlæger i
efteråret/vinteren 2021.
Sted: Hhv Hotel Scandic Øst og Sundheds- og kvarterhuset i Aalborg Øst.
Tid: 8.30-15.
Der serveres brød og kaffe fra kl. 8.00.

Hold 1
21/9 Psykiatri + dyspnø. Anne Grethe Schoildan og Kirstine Agger
22/9 Gynækologi og pædiatri. Helene Juhl-Olsen
5/10 Bevægeapparat. Helene Juhl-Olsen
14/10 Diabetes + hypertension. Thomas Gregersen og Mia Skov-Madsen

Hold 2
3/11 gynækologi og pædiatri. Helene Juhl-Olsen
9/11 Psykiatri + dyspnø. Anne Grethe Schoildan og Kirstine Agger
17/11. Bevægeapparat. Helene Juhl-Olsen
6/1 Diabetes + hypertension. Thomas Gregersen og Mia Skov-Madsen

Coronavirus…

Se vedhæftede dokument vedr. yngre lægers kurser og lignende under aktuelle epidemi. Den er også udsendt til alle yngre læger og tutorpraksis.

Blandt andet er returdage sat på stand-by, ligesom en del forskellige kurser er aflyst i marts og nogle også i april måned.

Obligatorisk temadag for bloklæger – husk tilmelding!

Torsdag d. 10. oktober afholdes efterårets temadag for alle AP-bloklæger.
Dagen er obligatorisk jf. målbeskrivelsen og kun sygdom og ferie er lovlige årsag til forfald.
Temaet er børneortopædi, og tre overlæger og overlæger og en fysioterapeut er undervisere – så det kan kun blive godt.
Tilmelding på https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=46987
Hvis du IKKE er tilmeldt, vil der IKKE være forplejning, så husk at tilmelde dig, trods dagens er obligatorisk.

Bemærk at det holdes på Scandic, Hadsundvej, Aalborg og IKKE på Fyrkildevej, hvor det tidligere har været afholdt.

Links fra temadagen

Hermed lidt links med relevans ift. temadagen om smerte-behandling:

Vejledning om helbredskrav til kørekort (se især kap. 9)

Nord-KAPs “smertepakke til praksis”

SSI: Fokus på smertebehandling

Rationel farmakoterapi: Aftrapning af opioider

Rationel farmakoterapi: Brug af opioider ved kroniske non-maligne smerter


Til uddannelseslægerne: Husk facebookgruppen

Husk at der på facebook er en gruppe for uddannelseslæger i Almen Medicin, Region Nordjylland. I den gruppe kommer der opslag om diverse arrangementer, invitationer fra FYAM, forskningsenheden mv der kan have interesse for alle uddannelseslæger i Almen Medicin i Region Nordjylland. Skynd dig ind og blive tilmeldt, så du ikke går glip af den information.

Vesthimmerland: ”Det levende lægeliv” – din mulighed?

Hvis du vil være praktiserende læge et sted hvor det giver mening og værdi, så bør du overveje Vesthimmerland.

Vesthimmerlands Kommune indbyder alle læger, og kommende læger, til en spændende eftermiddag den 21. maj.  

Deltagelse er naturligvis uforpligtende men kræver forudgående tilmelding. Klik på dette link for tilmelding og information om dagens program

Digital indberetning af timer

Fremover skal uddannelseslæger, i lighed med alle andre ansatte i regionen, indberette deres timer elektronisk. Det betyder et farvel til sedlerne med tutorlægens underskrift.

KBU: Frivillig hjælp til Nordisk Kongres

I år afholdes Nordisk Kongres i Almen Medicin i Aalborg, og i den forbindelse er der brug for hjælpere.
Handlen er simpel: Arbejd en dag og få en dag gratis på kongressen.

Det skal understreges at det ikke er en del af din uddannelse, hvorfor du ikke har krav på frihed med løn, men må aftale de nærmere omstændigheder med din tutorlæge.