Nyhedsbrev

Email:

 

 

Uddannelsesprogram og praksisbeskrivelse

Uddannelsesprogrammet beskriver hvordan man på de enkelte afdelinger/praksis tilrettelægger uddannelsen i de enkelte typer stillinger.
 

Praksisbeskrivelse

Når man skal lave et uddannelsesprogram i almen praksis, er den væsentligste opgave for tutorlægen at udforme en praksisbeskrivelse – og i denne praksisbeskrivelse skal der indgå en nøjere beskrivelse af, hvordan arbejdet tilrettelægges, og hvordan undervisning og supervison af den uddannelsessøgende foregår. Denne praksisbeskrivelse indgår som et element i samtlige uddannelsesprogrammer for de forskellige uddannelsestyper (KBU, intro- og hoveduddannelse). Det er således kun nødvendigt at lave én praksisbeskrivelse, som gælder for alle typer uddannelseslæger.

Når praksis har udarbejdet en sådan praksisbeskrivelse, sendes denne til den lokale uddannelseskoordinator, som godkender beskrivelsen og sørger for at den bliver lagt på Uddannelsesregionens hjemmeside: Videreuddannelsesregion Nord, Region Nordjylland og Region Midtjylland

Uddannelsesprogrammernes øvrige indhold

Det samlede uddannelsesprogram findes her: