Kalender

Der er ingen kommende begivenheder.

Nyhedsbrev

Email:

 

 

Obligatorisk temadag for AP-bloklæger 30. april

Forårets temadag har smertebehandling som hovedtema. Vi vil have hovedfokus på non-farmakologisk behandling, gode samtaleteknikker og -værktøjer, nedtrapning og meget mere.


Dagen rundes af med et indlæg fra Styrelsen for Patientsikkerhed om behandlingstestamente og reglerne om valg/fravalg af genoplivningsforsøg. 

Deltagelse i dagen er obligatorisk, og kun ferie, barsel eller deltagelse i øvrige obligatoriske kurser kan berettige fravær. 

Dagens program er fra 8.30-15.15 og det forventes at man deltager hele dagen. 

Sygehusafdelinger skal give fri til dagen (kan tælle den som månedens returdag) og skulle der være problemer ift. dette skal uddannelseskoordinatorerne kontaktes.

Tilmelding på https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=46987