- Almenmedicin-nord.dk - http://almenmedicin-nord.dk -

Uddannelsesforløbet

Den almenmedicinske specialeuddannelse tager 5 år*

Introuddannelsen varer 6 måneder* og foregår i en praksis.

* (+ 6 måneder hvis du ikke har haft almen medicin i din basisuddannelse)

Når denne er gennemført kan man søge om hoveduddannelse der består af:

Sideløbende med arbejdet i praksis og på de forskellige hospitalsafdelinger deltager du på de obligatoriske kurser [1] samt Regionens halvårlige temadag for alle i almenmedicinsk intro- eller hoveduddannelse. Desuden er der mulighed for at deltage i mange andre spændende og relevante kurser.