- Almenmedicin-nord.dk - http://almenmedicin-nord.dk -

Forskningstræning

Af Sundhedsstyrelsens retningslinier for forskningstræning fremgår det, at det overordnede formål er at opøve kompetence til at opsøge, vurdere og udvikle ny viden samt at anvende denne viden til kritisk vurdering af etableret praksis. Forskningstræningsmodulet er specielt rettet mod træning af akademikerrollen og mod udvikling af professionel tilgang til daglig praksis.

Når forskningstræningsmodulet er gennemført skal lægen kunne:

Alle læger i et hoveduddannelsesforløb, som følger 2003-ordningen, skal gennemføre modulet forskningstræning, som er et obligatorisk element i speciallægeuddannelsen. Forskningstræningsmodulet har en samlet varighed på 20 dage, som består af henholdsvis en teoretisk og en praktisk del.

Forskningstræning i specialet Almen medicin er organiseret under Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet og indgår som et obligatorisk elemement i kursusrækken her.

Læs mere om organisering, kurser og opgaver her: https://www.speam.dk/flx/aarhus/forskningstraening/ [1]