- Almenmedicin-nord.dk - http://almenmedicin-nord.dk -

AMU-funktionen

I alle regioner er der ansat en eller flere alment praktiserende læger, som koordinerer uddannelsen i almen medicin – Almen Medicinske Uddannelseskoordinatorer (AMU). Der er er ansat fire af AMU’er i Region Nordjylland, og disse er:

Stillingen som PKL (postgraduat klinisk lektor) er aktuelt ikke besat, men funktionen varetages af Joachim Nørmark indtil videre.

For at inddrage de yngre læger i videreuddannelsen er der til AMU-funktionen knyttet fire DYNAMU’er (Den YNgre Almen Medicinske Uddannelseskoordinator). Disse indgår i uddannelses- og koordinationsarbejdet og deltager i de fælles møder for AMU’erne. Som DYNAMU’er er ansat følgende:

AMU-funktionens opgave er kort sagt at skabe den bedst mulige uddannelse i specialet, og opgaverne herunder er mangeartede og kan deles ind i flere niveauer.

Opgaver i forhold til udvikling og planlægning af området:

Opgaver i forhold til de uddannelsessøgende læger:

Opgaver i forhold til tutorlæger og andre vejledere: