- Almenmedicin-nord.dk - http://almenmedicin-nord.dk -

Tutorkursus 27/10

Kurset har aktivitetsnummer 2020-0549

Øvelse 1A [1]

Øvelse 1B [2]

Øvelse 2 [3]

Øvelse 3 [4]

Øvelse 4 [5]

Øvelse 5 [6]

KV-metoder [7]

Øvelse 6 [8]

Øvelse 7 [9]